Ønsker å bli Sørlandets største kommune

Songdalen Venstre vil gi Sørlandet tyngde, samt sikre egne innbyggeres fremtidige tjenester og demokratiske rettigheter ved å slå sammen Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kart over Vest-Agder som viser Søgne, Songdalen og Kristiansand sammenslått.

Foto: Jone Nyborg

I Songdalen kommune raser debatten om kommunesammenslåing. I flere paneldebatter har temaet fått stor oppmerksomhet. Venstres ordførerkandidat Jone Nyborg (38) kjemper for en større kommune.
— Man trenger ikke nedsette et sørlandsutvalg for å se at landsdelen trenger en kraftigere stemme inn mot sentrale myndigheter. Sørlandet mangler trøkk, forteller Jone Nyborg. Han vil jobbe for at både Kristiansand og Søgne innlemmes i en ny kommune sammen med Songdalen.
— Behovet er innlysende. Søgne har allerede vist stor vilje til å regulere handelsområder og veier i nabokommunen Songdalen. Dette er et tydelig tegn på at Søgne er for lite, de retter stadig blikket innover Songdalen og Kristiansand.

Udemokratiske småkommuner
— En av de største utfordringene i Songdalen er at flere og flere tjenester drives i samarbeid med andre. Dette fører til at de folkevalgte må delegere bort stadig mer oppgaver og makt til samarbeidsorganer som Knutepunkt Sørlandet. Dette er Venstre i mot. Det er mye bedre å øke kommunestørrelsene og ta hånd om oppgavene selv. I et demokrati skal de folkevalgte sitte med makten. Ikke råd og utvalg, forteller Nyborg.

Slik kan logoen til Sørlandets største kommune se ut, dersom Venstres forslag om å slå sammen Songda

Foto: Øyvind Høie

Arbeidstittel «Tordenskjold kommune»
— Tordenskjold kan være et bra navn på den nye kommunen. Vi ønsker å være ung og uredd. Sørlandet er selve baugen på skipet Norge, sier ordførerkandidaten. Det nye kommunevåpenet har tre skip som kjennemerke, de representerer Søgne, Songdalen og Kristiansand.
— Jeg har allerede avklart bruken av båter i det nye kommunevåpenet med Kristiansand Havn. Vi kan bruke så mange båter vi vil, men de må være der hele året, smiler Nyborg.

Se eget faktaark om «Tordenskjold kommune»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**