Å føle seg trygg på skoleveien er viktig!

Agder Venstre mener at flest mulig barn skal kunne ferdes til og fra skolen for egen maskin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Å føle seg trygg på skoleveien er viktig, men skal barn kunne gå eller sykle til skolen, er trafikksikreveier og trafikkopplæring avgjørende forutsetninger. Kommunene og fylkeskommunen har et stort ansvar her og er sentrale aktører i trafikksikkerhetsarbeidet.

Marianne S. Lyngvi

Marianne S. Lyngvi
Foto: Jan Kløvstad

Agder Venstre ønsker å intensivere og legge til rette for at fylkeskommunen tar ansvar for å følge opp det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet bl.a. gjennom å gi faglige råd og veiledning ut til kommune. Dette vil være med på å vitalisere det kommunale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet samtidig som en får til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen, som igjen er en forutsetning for å kunne ivareta barnas sikkerhet og gi fortgang i arbeidet med trafikksikre skoleveier.

Marianne Sigurdson Lyngvi
2. kandidat på Aust-Agder fylkestingsliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**