Sykehusene må styres av folkevalgte

– Det må bli slutt på skuespillet som nå utøves både av mnage politikere som overfor innbyggerne gir inntrykk av at de har myndighet over sykehusene. Det har de ikke. Det er de halvprofesjonelle styrene i helseforetakene som bestemmer, også over økonomien, sier Venstres 1. kandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Runolv Stegane

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– I Venstre er vi lei av å høre på Lundteigen (Sp) som farter Buskerud rundt og gir inntrykk av at han har myndighet til å endre systemet. Sp som sitter ved Kongens bord har myndighet, men bruker den ikke. I stedet fortsetter narrespillet. Dette skriver Venstres 1. kandidat Runolv Stegane i leserbrev.

Sykehusene må styres av folkevalgte

Venstre har lenge tatt til orde for at folkevalgte må styre sykehusene.
Det var mildt sagt en arbeidsulykke som skjedde i 2001 da Ap-regjeringen med støtte fra H og Frp overførte styringen av sykehusene fra fylkeskommunen til statlige foretak. Sykehusforetakene har spilt fallitt. Nå må Regjeringen gripe inn og få slutt på bingotilstanden!

I Venstre er vi krystallklare på at lokalsykehusene på Kongsberg og Ringerike snarest må få stedlig ledelse, og de må opprettholdes som fullstendige lokalsykehus med fødeavdeling og akutt-mottak. I tillegg må det settes fullt trykk på å bygge nytt sykehus i Drammen.

Det er lokalpolitikere og fylkespolitikere som er nærmest innbyggerne i Buskerud. Styringen av sjukehusene må overlates til folkevalgte som står ansvarlige overfor folket i valg. Det må bli slutt på skuespillet som nå utøves både av lokal-, fylkes – og stortingspolitikere som overfor innbyggerne gir inntrykk av at de har myndighet over sykehusene. Det har de ikke. Det er de halvprofesjonelle styrene i helseforetakene som bestemmer, også over økonomien.

I Venstre er vi lei av å høre på Lundteigen (Sp) som farter Buskerud rundt og gir inntrykk av at han har myndighet til å endre systemet. Sp som sitter ved Kongens bord har myndighet, men bruker den ikke. I stedet fortsetter narrespillet.

Regjeringen, H og Frp bør fortelle innbyggerne om de vil ha folkevalgt styring der politikerne kan stilles til ansvar i valg, eller "embetsstyring" gjennom personer som sitter langt fra Kongsberg og Ringerike sykehus.

Venstre utfordrer politikere i alle partier til å øve press på Regjeringen. Det er kun Regjeringen ved helsestasråden som kan gripe inn over helseforetakene, og det er kun Regjeringen som kan sørge for at folkevalgte igjen får ansvaret for sykehussektoren. Vi må spørre: Hva er det Regjeringen venter på?
Vi trenger ingen utredning og evaluering av situasjonen, slik Stoltenberg sa på Ringerike fredag. Det er nok av eksempler på vanstyre. Derfor må det handles nå.

Runolv Stegane
Få slutt på skuespillet: Gi folkevalgte styring over sjukehus og økonomi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**