Mer og bedre kollektivtrafikk

Satsing på kollektivtrafikk er både god miljøpolitikk og god by- og landsdelsutvikling, skriver Venstres Jan Kenneth Stavenes i dette avisinnlegget. Innlegget ble trykket i Fædrelandsvennen lørdag 3. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Vi lover bedre buss

Satsing på kollektivtrafikk er både god miljøpolitikk og god by- og landsdelsutvikling.

Agder Venstre ønsker å forbedre kollektivtilbudet. Prisene på periodekort er viktige for å bidra til økt bruk av buss. I dag er dette for dyrt, og Venstre mener prisene bør reduseres til 300 kroner for studenter og ungdom og 600 kroner for vanlige månedskortkort i byområdene der mange kan bruke buss daglig.

Venstre vil prioritere bevilgninger til et bedre kollektivtilbud i hele landsdelen. Samtidig er det viktig å tilby ordninger som gjør kollektivtrafikken blir attraktiv for flere. Flexikort har vært en suksess i Kristiansandsregionen og bør utvides til resten av fylket med egne satser. Når Agder Kollektivtrafikk nylig ble utfordret av meg og Venstre på å gi bedre månedskorttilbud til studenter var svaret dessverre ganske defensivt om at man må ha mer bevilgninger. Vi må også å friste flere kunder til å velge bussen. Å gi studentrabatt på alle kort og billetter og utvide flexikortordningen er to tiltak for å gjøre

Jan Kenneth Stavenes

det.

Venstre ønsker at kollektivtrafikken sammen med vei og jernbane skal være en del av løsningen på klimautfordringene samtidig som landsdelen utvikles. Da kreves politikere som vil prioritere og har nye ideer. Det har vi i Venstre.

Jan Kenneth Stavenes
Fylkestingskandidat for Agder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**