Utsettelsen på Prostneset er Aps ansvar

Ordføreren og Aps steile holdning ved ikke å imøtekomme Riksantikvarens krav i utbyggingen på Prostneset er det siste bidrag til en utsatt bygging. Det var patetisk å høre en furten ordfører i NRK uttale at konsekvensen av å imøtekomme Riksantikvarens krav, var at hurtigruteanløpene måtte flyttes til Breivika og at passasjerene måtte gå «spissrotgang» fra Breivika til sentrum. For en «realistisk» trussel, skriver Marie Fangel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marie Fangel

Foto: Marius A. Hansen

Det skal nå stemmes over i kommunestyret om hele Prostneset-saken skal oversendes departementet med nye forsinkelser som konsekvens, eller om Tromsø kommune må tilpasse planene etter vedtatt Sentrumsplan og Kulturplan slik Riksantikvaren krever. Ordføreren regner sikkert med at en Ap-dominert regjering vil støtte Tromsø Ap. Men det er jo ikke sikkert.

Megaloman utbygging. Dersom Venstres forslag til bygging av en maksimal 8.000 kvadratmeter stor havneterminal i 2001 var blitt vedtatt, hadde vi hatt denne ferdig for mange år siden. Dette var også innstillingen i det daværende Havnestyret nedstemt med en stemmes overvekt. I stedet ønsket havnedirektøren, applaudert av Ap, en megaloman utbygging av Prostneset, der man ønsket en flytting av næringsliv i sentrum til Prostneset med den illusjon at dette næringslivets leie skulle finansiere en stor havneterminal. Står det ikke tomme næringslokaler i sentrum? Disse megalomane planene med utgifter til advokater, konsulenter og arkitekter har til nå kostet Tromsøs befolkning 20 mill. kroner!

Ulovlig finansiering. Jeg har alltid ment at finansieringen ved bruk av havnekassen og deltakelse i Prostneset Utvikling, som skulle stå for næringsbyggene, var ulovlig ifølge havneloven § 48, 3. ledd. Men jeg er møtt med en selvsikkerhet fra havnedirektør, ass. havnedirektør og Ap i alle år om at denne finansieringen var helt ifølge loven. Likevel, for meg overraskende, søker de i mars 2010 (9 år etter vedtaket om utbyggingen av Prostneset!) Kyst- og Fiskeridepartementet om tillatelse til å bruke av havnekassen til å finansiere næringsbygg på Prosteneset. Etter 15 måneders behandlingstid får Tromsø Havn beskjed at det er ulovlig etter havneloven å bruke havnekassen til slik finansiering og at Tromsø Havns deltakelse i Prostneset Utvikling er ulovlig. Hvordan er det mulig at ledelsen i Tromsø Havn og ordføreren begår en slik grov feil? Kjenner de ikke Havneloven? Hva nå? Nye planer? Nye forsinkelser.

Riksantikvaren. Under planleggingen av Prostneset har det hele tiden vært forhandlinger med samferdselsavdelingen og kulturavdelingen hos Fylkesmannen. Dette har ikke ført fram og Riksantikvaren har fremmet innsigelser. Disse innsigelsene er omtrent de samme som kulturavdelingen hos Fylkesmannen har fremmet tidligere, men som Tromsø Havn støttet av Ap ikke har villet ta hensyn til. Aksjon Prostneset har på kort tid samlet inn 6.000 underskrifter mot de megalomane planene. Hvor er de tatt hensyn til i planleggingen? Ap, ved lederen av byutviklingskomiteen, uttalte at disse underskriftene skulle det ikke tas hensyn til. For meg er dette svært arrogant.

Havneloven. Til slutt et hjertesukk. Dersom ledelsen i Tromsø Havn, styret i Tromsø Havn og Arbeiderpartiet hadde fulgt havneloven fra første planleggingsdag, fulgt sentrumsplanen og kulturplanen, så hadde vi for mange år siden hatt en flott havneterminal. Nå er derimot alt usikkert, og en frustrert ordfører har antydet at en kanskje må begynne på nullpunktet igjen. Ja. Da kan vi få vi en tilpasset havneterminal og en utbygging på Prostneset, som er mulig å finansiere og i tråd med befolkningens ønsker. Håper Arbeiderpartiet får avløsning ved det kommende valget.

Marie Fangel, 2.kandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**