-Vi er hele tiden nødt til å utfordre våre egne fordommer

Under gårsdagens innvandrerdebatt påpekte Bast (V) hvor viktig det var å ikke se på innvandrere som gruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hallstein Bast - portrett2

Foto: Line Loholt

“Det er lett å si dere – fremfor vi”. Ikke lenge etter brukte han nettopp “dere” om de fremmøtte og arresterte øyeblikkelig seg selv og brukte det som et eksempel på hvor lett det er å gå i fellen. Inga Marte Torkildsen satt på sidelinjen og uttrykte enighet.

Senere tok Bast opp holdninger som emne og pekte på hvor viktig det var hele tiden å prøve sine egne meninger.
– Vi er hele tiden nødt til å utfordre våre egne fordommer, sa Bast og eksemplifiserte med at det var lett å være tolerant eller liberal overfor homofili, men man får prøvet sine egne fordommer når din sønn eller datter går ut av skapet.

De fremmøtte var tydelig enige i at et dynamisk lokalsamfunn krevet kontinuerlige endringer av sannheter, kultur og holdning. Da må vi våge diskusjonen – også med oss selv og hva vi står for.

Se utklipp fra ØPs artikkel her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**