Helse, trivsel og velferd

Les Solfrids innlegg i helse- og velferdsdebatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Solfrid Rui Slettebakken

Foto: Jimmy Åsen, Kragerø Blad Vestmar

Helse, trivsel og velvære.

"Helse, trivsel og velvære" lyser mot oss fra veggen på Senter for livskvalitet i Løkka. På folkemunne sies, Family, "kroppeloftet" eller Løkkasenteret. Men her er så mye mer, og driverne tenker så fremtidsrettet. De har inntatt forebyggingsfeltet for fullt i vår kommune.

Kragerø Venstre vil føre en politikk som vektlegger mye mer forebygging. Vi ønsker å flytte kommunens ressurser så langt det er mulig fra reparasjon til forebygging. I denne jobben trenger vi å mobilisere hele lokalsamfunnet; enkeltpersoner (vi har mange ildsjeler)lag og foreninger, bedrifter og kommune.

Venstre ønsker et "frisklivssenter" i Kragerø. Senteret i Løkka er et slikt senter. Derfor vil vi initiere til samhandling mellom privat og offentlig virksomhet i Kragerø i arbeidet med å drive mer utstrakt forebygging.Trening er ferskvare, det må hele tiden skjøttes og holdes ved like, og gevinsten for den enkelte og for samfunnet er helse, trivsel og velvære!

Kragerø Venstre
Solfrid Rui Slettebakken
Ordførerkandidat
3.kandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**