Må ta klimaendringer på alvor

Oppland Venstre vil ta klimaendringene på alvor. Partiet foreslår derfor å opprette et klimafond for Oppland, for å stimulere til lokal forskning på klimaendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– De store nedbørsmengdene og flommene i vårt distrikt i vår og sommer krever at vi skaffer oss mer kunnskap om endringer i været og om forebygging, tilpassing og beredskap, sier partiets toppkandidat i Gjøvik og fylkestingskandidat Ketil Kjenseth.

Ketil Kjenseth

Foto: Venstre

Han viser til Bergen kommune, som har satt av 6 mill kr i et eget fond til lokal forskning på klimaendringer og vann som et godt eksempel på lokal tilpassing. I tillegg har de opprettet Klimaforum Bergen og de deltar i interreg-prosjekter, Cities of the future og andre nettverk for å lære.

– I tillegg bør vi etablere et klimaforum, hvor fagpersoner innen grønn industri, forvaltning, forskning og interesseorganisasjoner kan møtes regelmessig, fortsetter Kjenseth.

– Det kan høres dyrt ut og uvanlig ut i kommunal regi, men alternativet for innbyggerne er mye dyrere. Å reparere etter at skaden har skjedd er mye dyrere enn å forebygge og tilpasse. Det handler om å skaffe seg kunnskap, utforme veiledninger, prøve ut metoder og samarbeide mer, sier Venstres Ketil Kjenseth.

Oppland Venstres tiltak for å tilpasse oss klimaendringer:

– Klimafond for Oppland – for lokal forskning, tilpassing og beredskap
– Klimaforum for Oppland – hvor fagpersoner innen grønn industri, forvaltning, forskning og interesseorganisasjoner kan møtes regelmessig
– Trainee Innlandet — Oppland fylke, Gjøvik kommune og Lillehammer kommune bør gå inn i ordningen og ansette en klima- og energitrainee (periode på 6 måneder i hver av kommunene) for å sikre seg kompetanse på fagområdet
– Framtidens byer – Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar inn
– Driftsassistanse for vann, avløp og klimatilpassing — oppgradere dagens driftsassistanse hvor kommunene i Oppland spleiser på en halv stilling. Oppland fylke bør spleise på resten,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**