Mindre byråkrati og mer læring

Sist uke omtalte Aftenposten en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet som viser at 9 av 10 lærere mener det er blitt mer byråkrati i skolen de siste årene. Dette er samme tilbakemelding som Venstre fikk fra skolene vi besøkte i Røyken før sommeren, skriver Lasse Narjord Thue, 1.-kandidat Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lasse Narjord Thue

Lasse Narjord Thue
Foto: Tom-Roger Stensberg

I den politiske debatten synes det å være enighet om å redusere byråkratiet i skolen, og regjeringen sier at den vil ta "tidstyvene" i skolen, og gi lærerne mer tid med elevene. Dessverre er realiteten at siden høsten 2005 har SVs Kunnskapsministere pålagt skolesektoren 148 nye rundskriv, forskrifter, lovendringer og læreplansendringer. På toppen av de statlige påleggene kommer lokale behov for rapportering. Som saksordfører for stortingsmeldingen om tidsbruk i skolen foreslo Venstres leder Trine Skei Grande at det opprettes et regelråd med oppgave å kutte 25 prosent av dagens forskrifter, rundskriv og lovendringer som skaper papirarbeid for lærerne, men det sa regjeringen nei til.

La læreren få tid til å være lærer
Venstres mener nøkkelen til en god skole er at lærerne får tid til å være lærere – ikke fruktutdeler, helsesøster, byråkrat, miljøarbeider, saksbehandler, eller vaktmester. Det må bli slutt på at alle gode formål skal løses i skoletiden – og læreren gjøre jobben. Røyken Venstre vil i kommende periode prioritere å gi skolesektoren best mulig rammevilkår for at elevene skal få mest mulig tid med læreren.

I skolepolitikken har regjeringen prioritert å bruke nesten to mrd. kroner på å utvide skoledagen med lærere som ikke finnes, dele ut frukt og grønt og gi leksehjelp med ufaglærte. Venstres alternativ er at kommunene og staten, sammen, går inn og gir tilbud om etter- og videreutdanning, bedre lønns- og ferievilkår og redusert arbeidstid for eldre lærere slik at vi ikke står uten lærere for de kommende generasjonene. Å satse på lærerne er å satse på eleven.

Lasse Narjord Thue — 1.-kandidat Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**