Venstre fornyer Sandefjord

I leserinnlegg i Sandefjords blad tre dager før valget peker Karin Virik og Tor Homleid på betydningen av et styrket lokaldemokrati, hvor alle får en rettferdig og likeverdig behandling uavhengig av posisjoner eller relasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Valgkampen nærmer seg slutten og mandag kveld vil vi få vite hvordan Bystyret i Sandefjord vil være sammensatt de neste fire årene. Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli har preget Norge i ukene som har gått. Mange har sett betydningen av at vi tar vare på og stiller opp for hverandre. Det har gitt en lavmælt og mer saklig valgkamp. Det har ført til økt politisk engasjement, mange nye medlemmer i de fleste politiske partier — og utsikter til økt valgdeltakelse.

Thaulowfontenen

Vi får mange tilbakemeldinger om at Venstre har et godt og gjennomarbeidet program for Sandefjord. Vårt mål er å få minst tre representanter i bystyret; det vil gi oss representanter i formannskapet og alle hovedutvalgene. Flere medlemmer, gode resultater ved skolevalg og framgang på meningsmålinger gir oss tro på at vi vil nå målet.

Sandefjord Venstre har topp engasjerte og dyktige folk som ønsker å gjøre en innsats for byen vår. Flere representanter vil gi større mulighet for gjennomslag for Venstres kjernesaker innenfor skole, verdiskaping, helse og miljø. Venstre vil at Sandefjord skal være en liberal, moderne, kreativ, grønn og trygg by.

Venstres ideologi er den sosial liberalismen: Frihet uten egoisme — solidaritet uten sosialisme! Venstre sto for innføringen av allmenn stemmerett i Norge, vi ga kvinner stemmerett og vi har vært demokratiets fremste forsvarer i 130 år. Vi går fremdeles foran i kampen for lokaldemokratiet. Vårt mål er at alle beslutninger skal tas i åpenhet og nærmest mulig den som berøres. Alle har krav på å bli hørt — og å få en rettferdig behandling.

Vi tror det er sunt å spre makt. Vi mener at det ikke er sunt at et parti blir for dominerende over for lang tid. Som Høyres leder, Erna Solberg, uttalte under sitt besøk på Elverum, tror vi det alltid er bra å skape forandring. Saklig debatt, nye meninger og nye flertall i kommunestyrene fører til mer kreativitet, større engasjement og bedre løsninger.

Vi som står på Venstres liste ønsker at dere tar kontakt med oss når det er saker dere brenner for, eller når dere har saker som skal opp til behandling i noen av kommunens utvalg eller i Bystyret. Vi er til for dere og vi ønsker å få et best mulig grunnlag for å fatte beslutninger. Vi er også opptatt av at administrasjonen og byråkratiet ikke skal få for stor makt. Lokaldemokratiet er DERE.
Vår oppgave er å sørge for at alle innbyggere i Sandefjord får en rettferdig og likeverdig behandling uavhengig av posisjoner eller relasjoner.

Derfor trenger vi DIN stemme.
FOLK FØRST — MENNESKER FØR SYSTEMER! STEM VENSTRE!

For Sandefjord Venstre,
Karin Virik og Tor Homleid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**