Venstre tør å love skolesatsning

Det er barn og unge som er vår framtid. Vår generasjons prioriteringer og holdninger overfor den oppvoksende slekt vil sette sitt preg på de som nå vokser opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi vil ha kommende generasjoner med skapende, tenkende medmennesker med kunnskap, evne og vilje til å føre velferdssamfunnet videre.

Hans Olav Aker - halvfigur

Foto: Line Loholt

Til det trengs det gode oppvekstmiljøer i hele kommunen, heriblant gode skoler.
Venstre i Larvik vil satse på den offentlige skolen. Det gir i prinsippet alle barn den samme muligheten. Prioritering er et nøkkelord. I praksis er politikk og prioritering synonymt. Vi SKAL løfte skolen!

Larvik ligger nær bunnen når det gjelder ressurser til skolen. Det er ikke lett å drive skole der vi mangler lærere, voksenhjelp ellers, lærebøker, materiell osv. Dette kan jeg som mangeårig lærer i Larviksskolen virkelig skrive under på. Det å ha noe å gi til ALLE elevene er på det nærmeste umulig. Det sliter å føle at man aldri strekker til. Det er ofte enkelt å si at alt var bedre før, men i dette tilfellet kan jeg med hånden på hjertet si at det var det. Man hadde mer tid til hver elev, det var lettere å få kjøpt inn nødvendige læremidler, bedre ressurser til å hjelpe de som trengte det.
Personlig synes jeg det var en bedre fungerende skole den gang det var skolekontor som tok seg av det administrative og kjempet for sin sektor.

Jeg vil ellers vise til det de fire rektorene uttalte nylig i ØP om den vanskelige situasjonen i Larviksskolen.

Fra Venstres lokalprogram siterer jeg følgende:
satse på den offentlige skolen.
satse på økt etterutdanning av lærere.
avbyråkratisere og styrke nødvendige støttetjenester for undervisning og flytte dem nærmere klasserommet slik at læreren får færre oppgaver og mer tid til å være pedagog.
Den offentlige skolen må prioriteres høyere om vi skal greie å følge opp visjonene slik de er utformet som forpliktende krav i læreplanene

For at barn skal lykkes vil Venstre gi skolen ressurser til god gjennomføring av tilpasset undervisning. Dette vil også redusere behovet for støtte- og spesialundervisning. I tillegg må pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) flyttes ut i praksisfeltet. Tidlig innsats, også i barnehagen, er en nøkkel til vellykkede oppvekst og utdanningsløp, særlig for barn som av ulike årsaker opplever problemer underveis. Barnevernet må styrkes.

Stem Venstre – Norges eldste parti, forøvrig stiftet av Larviksmannen Johan Sverdrup,

Hans Olav Aker,
listekandidat for LarvikVenstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**