Bedre barnehagetilbud

Andøy Venstre vil jobbe for at alle barn i kommunen skal være garantert barnehageplass fra den dagen de fyller 1 år

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Marthe Strickert

Foto: Pryd Studio

Dagens regel om full barnehagedekning gjelder kun barn som fyller 1 år innen 1. september, og er et minstekrav som kommunene er pålagt. Det betyr at kommunene selv står fritt til å ha flere opptak dersom man ønsker det.

Dagens krav til full barnehagedekning er en urettferdig ordning for de som føder barn etter «fristen». Foreldrene risikerer da å måtte være hjemme et ekstra år før barnet får barnehageplass. For mange familier vil dette føre til tapte inntekter og utsettelse av karrieren.

Mange ønsker å komme seg fort tilbake i jobb etter endt permisjon, og uten barnehageplass blir det vanskelig. Dette ønsker vi i Andøy Venstre å gjøre noe med.

– Marthe Strickert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**