ENØK-fond i Drammen

Drammen Venstre vil innføre et ENØK-fond i Drammen etter samme lest som man har innført i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi ønsker å ta et lite overskudd av Drammen Kommunes kraftaksjer (5%) å sette dette overskuddet inn i et eget fond. Dette fondets avkastning skal gå til private og kommunale energieffektiviseringstiltak. I Oslo får privatpersoner og borettslag idag dekket store delene av utgiftene til å skifte ut forurensende oljefyrer med mer miljøvennlig teknologi gjennom Oslo kommunes ENØK fond.
Oslo Venstre har vært en pådriver for dette fondet. Fondet kommer i tillegg til statlige Enova.
Nå er det på høy tid Drammen følger Oslos eksempel.

Ved å bruke gulerot i miljøpolitikken og ikke bare påbud og forbud kan vi ta skrittet inn i et nullutslippsamfunn.

Gjennom et ENØK fond i Drammen kan vi:

Bidra til at alle kommunale biler skal være elbiler innen 2015

Innføre økonomisk støtte på 10.000 kroner til alle Drammensere som bytter ut en fossildrevet bil med en elbil.

Innføre kommunal pant på 4000 kroner for alle som skifter fra vanlig vedovn til en svanemerket rent brennende ovn.

Gjennomføre en klimavettkampanje i Drammen for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester.

Gjennom ENØK-fondet er målet at alle private oljefyringsanlegg skal skiftes ut

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**