Venstre frykter at Drøbak blir soveby uten kultur og næring

-Skal Drøbak være livsnerven i Frogn eller en soveby, spør Venstres 6. kandidat Gjermund Stormoen, i lys av planer om å gjøre næringsarealer til kontor og å legge kulturens storstue til Dyrløkke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Gjermund Stormoen

Foto: Privat

Et flertall av H-FrP-A har gitt tillatelse til at brorparten av Lehmannsbrygga kan utvikles som private boliger, og dermed i praksis bli uinteressant for allmennhetens bruk. Næringslokaler i sentrum foreslås omgjort til boliger, som gir betydelig økt inntekt i disse lokalene.

-Alle ønsker at Drøbak skal være sentrum og livsnerven i Frogn, men flertallet i kommunestyret er i ferd med å gjøre Drøbak til en soveby, sier Stormoen. Skal Drøbak være kommunens livsnerve og virkelige sentrum, må politikerne gjøre de valg som lar byen være det!

Nylig vedtok et flertall i kommunestyret at flerbrukskirken skal legges til Dyrløkke, og at den skal inneholde en storstue og andre arealer som kulturen kan bruke. Venstre er positive til ideen om en storstue, for vi mangler lokaler til større kulturarrangementer, men Stormoen er helt klar på at dette må ses i et byutviklingsperspektiv.

-En storstue, eller kulturhus må plasseres i sentrum. Skal Drøbak være livsnerven i kommunen vår er det avgjørende at kunst og kulturlivet bevarer sitt hjerte i Drøbak sentrum. Kino, gallerier, restauranter, kafeer, konsertarenaer og næringsliv må ha mest mulig nytte og glede av hverandre og sammen trekke mest mulig liv og røre til sentrum.

Stormoen finner det oppsiktsvekkende at Reenskaugs planer om en storstue med plass til 600 personer stående eller 400 personer sittende ikke er vurdert i diskusjonene omkring kulturhus og storstue i det hele tatt.

-I altfor stor grad gjøres det enkeltvedtak som isolert sett synes små og uten betydning, men som i en større sammenheng trekker i feil retning, sier han.

Les Stormoens innlegg i Amta 8.9.2011 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**