Venstre vil fremme livskvalitet og menneskelig vekst i Frogn

-Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker; i primærhelsetjenesten, mener Venstres Line Stokholm og Stine Dyste Bjelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stine Dyste Bjelland og Line Stokholm

Foto: Ivar Ruud Eide

Frogn Venstre vil gjerne sette fokus på betydningen av målrettet forebyggende helsearbeid, spesielt rettet mot barn og unge. Forebyggende helsearbeid er så mye mer – enn mange av oss har lett for å tro i en travel hverdag.

-Frogn Venstre ser det som svært viktig å styrke skolefritidsordningen, fritidsklubbtilbudet og fritidsaktiviteter generelt for barn og unge. sier Venstres 2.kandidat Line Stokholm.

Venstre legger vekt på at de unge får møte rollemodeller og få voksenkontakt i skolen og på fritiden, og at dette skal være lavterskeltilbud. Spesielt bør helsesøstertjenesten i skolen styrkes på alle trinn.

Venstre ser også et badeland som del av det forebyggende folkehelsearbeidet, så vel som en fritidsaktivitet for gammel som ung, uavhengig om du er frisk eller syk, og Frogn Venstre ser derfor bygging av et badeanlegg som en viktig investering i folkehelse.

-Forebyggende helsearbeid er også å utjevne de sosialt betingede helseforskjellene, ha fokus mot risikogrupper i befolkningen, og ikke minst unngå forverring av allerede eksisterende sykdom og lidelse, sier Venstres 9.-kandidat Stine Dyste Bjelland. Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle, legger hun til.

Les Stokholm og Dyste Bjellands innlegg i Amta 8.9.2011 her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**