Venstre vil ha fart på næringslivet i Kragerø

Det trengs en tettere dialog mellom nærngsliv og kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Solfrid Rui Slettebakken

Foto: Kragerø Blad

En tettere dialog mellom næringsliv og kommune.

Venstre vil ha fart på næringslivet i Kragerø. Vi vil at bedrifter som nå er i kommunen skal utvikle seg til bærekraftige og robuste bedrifter, samtidig som vi ønsker å løfte fram gode betingelser for nyetableringer.

Venstre ønsker å etablere et lokalt næringsforum uavhengig av formannskapet i Kragerø.

NHO Telemark v/Nicolai Boye var positiv til et slikt forum da vi lokalpolitikere var i dialog på SPA hotellet sist mandag. Næringsforumet skal arbeide for en positiv og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet innen alle typer næring. Næringslivet sammen med politikere og kommune, skal være et støtteapparat som skal bistå med å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter og samtidig være innovative for nye næringer. Dette forumet skal drives med et ideelt, og ikke økonomisk formål. Næringssjefen må være bindeleddet, både inn til rådmann og lokalpolitikere, men også inn i ViG (Vekst i Grenland).

Vi fikk også informasjon fra to byggebedrifter i Kragerø på dette dialogmøtet med NHO Telemark. Kruse Smith v/David Kristiansen og Kragerø Elektriske v/Grunde Olsen presenterte sine respektive firmaer, og det var interessant å få innblikk i hvor store og viktige disse firmaene er for Kragerø. Begge er tydelig samfunnsansvarlige, både ved å ha faste ansatte i firmaet og ved å forplikte seg til å ha lærlinger. Kragerø Elektriske har for eksempel ved sin lærlingeordning "utdanna" 60 elektrikere. Slike seriøse bedrifter er "livsviktige" for vårt lokalsamfunn. Det handler om rekruttering og om arbeidskraft for framtida. Noen av disse lærlingene har siden startet sin egen arbeidsplass, sin egen bedrift.

Venstre vil ha inn nye kriterier i kommunens anskaffelsesreglement. Krav i anbudsutlysingen må være at firmaet skal ha lærlinger, ha faste ansatte og dessuten oppfylle krav på etiske og miljørelaterte områder. På den måten kan vi spesifisere anbudene inn mot seriøse firmaer, og i større grad mot lokale firmaer.

Vi vil etablere et offentlig/privat fond for innovative ideer og prosjekter med
stort potensiale for verdiskaping(PIFF= Prosjekt i første fase). Næringsforumet bør disponere både PIFF fondet og kommunens næringsfond. Mål: Et mer åpent samspill mellom næringsliv og kommune..

Vi ønsker en Næringshage i Kragerø der nyetableringer blir initiert og tilrettelagt i et tempo som passer næringslivet. Venstre har lenge sloss for å få senka egenandelen i etablering av aksjeselskap. Nå er det endelig skjedd; fra 100 000 til 30 000. Venstre vil at det skal være like naturlig å starte sin egen arbeidsplass som å bli arbeidstaker. Vi tror at det er fullt av kreative ildsjeler som med entreprenørskap i grunnskole og videregående, samt veiledning av Vestmar Opplæringssenter, kan få det til å blomstre i næringshagen.

Venstre vil vekst i næringslivet i Kragerø, og da er en tettere dialog helt avgjørende!

Solfrid Rui Slettebakken
Kragerø Venstre
Ordførerkandidat
3.kandidat Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**