Kjølhågen må gjøres noe med

Veien over Kjølhågen er viktig for både private og næringsdrivende i kommunen vår, derfor ønsker vi at den skal være i forsvarlig stand, hele året, uansett vær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Veien over Kjølhågen har vært et evig problem. Sist vinter var Andenes isolert i flere dager. Det er ikke holdbart i dagens samfunn, der effektiv samferdsel er en suksessfaktor.
For mange år siden ble alternative løsninger vurdert, der konklusjonen ble varsellys og stengning av veien ved sterk vind. Dette er og blir en nødløsning. Venstre mener at det må finnes andre og bedre alternativer, og vil ikke akseptere 10 år gamle konklusjoner som evige sannheter. Verden går videre, også innen veisektoren! Venstre vil ha nytt fokus på Kjølhågen, herunder faglig gjennomgang og innvolvering av sentrale samferdselspolitikere. Saken er svært viktig for Andøy, derfor er det nødvendig med et stort og vedvarende trykk.

Jørgen Bringaker
3. kandidat Andøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**