Trygg legevaktsordning

Liv Lyssandtræ med avisinnlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Trygghet for Oppdals befolkning ved god legevaktsordning.

Oppdal Venstre ønsker å styrke legevaktordningen for å gi trygghet til Oppdals befolkning. At legevaktordningen opptar befolkningen er synliggjort gjennom avisinnlegg og spørsmål til politikerne på stand. Det er derfor med stor skepsis at vi leser i OPPavisa 2. september at ordfører Ola Røtvei sier at legevaktordningen ikke skal behandles på kommunestyremøtet 7. september sammen med saken om det store kommunesamarbeidet (SIO), men som budsjettsak senere i høst.
Ifølge OPPavisa og lege Arne Opdahl har legene kommet med et nytt og forbedret legevaktforslag til kommunen. Forslaget gir en bedre legevaktordning enn det kommunelege Mathisen har gitt uttrykk for tidligere. Vi har stor forståelse for at legevakt er en belastning , men vi tror at gode forhandlinger mellom legene og kommunen, vil gi oss et resultat som medfører at Oppdals innbyggere føler seg trygge på nære tilgjengelige legetjenester hele døgnet.

Legevaktordningen er ikke bare en budsjettsak.
Oppdal kommune har ansvar for å gi sine innbyggere trygge og gode helsetjenester. Kommunens styring av legetjenester foregår gjennom inngåelse og oppfølging av individuelle fastlegeavtaler og gjennom drøftinger i lokalt samarbeidsutvalg.

Venstre ønsker at Oppdal skal ha en trygg og god legevaktordning. Dette kan ikke bare være en budsjettsak.

Liv Winger Lyssandtræ

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**