Venstre med fokus på miljø

Venstre har nasjonalt og lokalt markert seg som et parti som ønsker å ta vare på miljøet. Vi mener godt miljøvern ikke bare er utgifter og regulering. Miljøvern er og må være god næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er et stort press for å åpne LoVeSe for oljeutvinning. For dette området ønsker vi i Venstre vern. Vi er ikke imot oljeutvinning alle steder, men vi er i mot at dette området åpnes. Grunnene er kjente og nevnt tidligere. Vi har et ansvar for å forvalte dette området på kort sikt for fiskeindustrien. Vi må også tenke på fremtidige generasjoner istedenfor å utarme og tømme området for ressurser raskest mulig. Fordelene ved landsdelen vår kan utnyttes uten å hente opp olja utenfor her.

Av saker vi lettere kan påvirke lokalt mener vi at det må utarbeides en vedlikeholdsplan for kommunale bygg, og at det i dette arbeidet sees på muligheter for energieffektivisering.

Når det nå åpnes Nasjonal Turistveg mener vi at kommunen bør se gjennom traseen og se om det er ting der hvor kommunen kan være behjelpelig i å forskjønne. Dette for å få mest mulig ut av muligheten vi har med turistvegen. Vi oppfordrer også private aktører til å gjøre det beste ut av området slik at det blir fint for både besøkende og fastboende. For semipermanende bygg i området sør for Nordmela kan for eksempel landskapsarkitekter gi råd for å få installasjonene til å vises mindre i landskapet.

-Torbjørn Houge, 5.kandidat Andøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**