Vi vil utvide tilbudet til ungdommen

Kommunebarometeret over landets beste og verste kommuner viser at det ikke er lett å være ung i Songdalen. Er du ikke organisert er det ikke så mye å gjrøe her i kommunen. Derfor støtter Venstre opp om ungdomsarbeidet og at ungdommen i Finsland skal få et minst like godt tilbud som det de har i nedre del av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Unge skatere i Årnes

Foto: Sesselja Bigseth

Noe av det viktigste vi politikere kan gjøre er å lytte til ungdommen og hva dere har å si. Venstre vil jobbe forebyggende i samarbeid med ungdomsklubbene. Vi innser at vi kan ikke sette i gang aktiviteter for ungdommen som ikke blir brukt, slik tilfellet har vært i Finsland.

Mekaniker

Foto: Google

Venstre støtter opp om ungdomsklubben X-Ray’s planer om å starte en “mekke klubb” i garasjen under helsehuset. Vi vil også arbeide for å opprette et tilsvarende tilbud i Finsland. Venstre støtter også opp om “Fjoset” i Finsland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**