Opplands framtid – ditt valg!

“Folk først!” vil si at systemene ikke skal gå foran menneskers behov. Systemene skal gi gode rammer for enkeltmenneskers vekst og virke. Eivind Brenna, Sanna Sarromaa og Ketil Kjenseth er kandidater til Fylkestinget og vil jobbe for gode løsninger for folk i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele programmet kan du laste ned som pdf.-fil her.

Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt fordi vi har tillit til enkeltmennesket med toleranse for ulike livssyn med sterk vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter. Venstre et grønt parti. Venstre mener at naturens likevekt og mangfold er verdier som må ligge til grunn for all politikk. Venstre tror på et samfunn tuftet på rettferdig fordeling, toleranse, omsorg og respekt for hverandre uten diskriminering og rasisme. Dette er verdier som Venstre vil arbeide for både i lokal, nasjonal og global sammenheng.

Venstre vil jobbe for at Oppland skal være:

et foregangsfylke for framtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger
et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
et fylke med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende byer og bygder
et fylke med internasjonale impulser, utveksling og engasjement

 Førstekandidat: Eivind Brenna, Vestre Slidre

Førstekandidat: Eivind Brenna, Vestre Slidre
Foto: Privat

 Andrekandidat: Sanna Sarromaa, Lillehammer

Andrekandidat: Sanna Sarromaa, Lillehammer
Foto: Lars Mythen

 Tredjekandidat: Ketil Kjenset, Gjøvik

Tredjekandidat: Ketil Kjenset, Gjøvik
Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**