Takknemlig for at vi lever i et fritt land? Bruk stemmeretten!

Venstre vil hjelpe dem som trenger det mest. Venstre vil ta klimautfordringen på alvor. Venstre vil stimulere til kunnskapsutvikling og kulturelt mangfold. Vi håper du vil gi oss din stemme ved kommune- og fylkestingsvalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Solveig Nilsen, Dag Vige, Cecilie Nissen

Foto: WestFoto Henning Vik

Solveig Nilsen, Dag Vige og Cecilie Nissen er Venstres toppkandidater.

Her er noen av sakene vi vil arbeide for i kommende bystyreperiode:

Venstre vil hjelpe dem som trenger det mest:
• Barn skal ikke oppleve fattigdom
• Mennesker skal ikke bo på gata
• Eldre skal føle trygghet og få nødvendig hjelp

Venstre vil ta klimautfordringen på alvor:
• Vi må fortsette utbyggingen av fjernvarmenettet
• Det må iverksettes enøk-tiltak i alle offentlige bygg
• Bussen må bli rimeligere, og kollektivfelt må etableres
• Det må tilrettelegges for bruk av sykkel, også i Kvadraturen

Venstre vil stimulere til kunnskapsutvikling og kulturelt mangfold:
• Vi vil bidra til å utvikle universitetet ved bl.a. å tilrettelegge for bygging av flere studentboliger
• Kristiansandsskolen må utvikle sin egenart – ved å vektlegge kunnskap om lokal natur, kultur og næringsliv
• Kulturskolen må få flere stillinger for å korte ned på ventelistene til de mest populære instrumentene

Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Vi må ta vare på hverandre. Folk må settes først, ikke systemer. Vår visjon er den liberale og rause storbyen som er stolt av sitt internasjonale preg og sitt internasjonalt orienterte næringsliv.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**