Tid for en ny politisk kurs i Hurum

I år er det viktigere enn noen gang å stemme. Venstre ønsker en ny politisk kurs i Hurum.
Etter 10 år med Ap- ordfører er tiden overmoden for et skifte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre ønsker å samarbeide politisk med H, Krf og Sp, for det er i samarbeid med disse partiene det blir best Venstrepolitikk. Disse partiene deler i stor grad Venstres ønske om økt valgfrihet for enkeltmennesket, framfor Ap og Frps fellesskapsløsninger som skjærer alle over en kam.

Det er tid for forandring. Vi må legge til rette for næringsetablering, gjøre det attraktivt å flytte hit til kommunen både for enkeltmennesker og bedrifter. Da er ikke boplikt og eiendomsskatt svaret, så det sier vi nei til.

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Vi vil styrke kollektivtrafikken, få på plass en tverrforbindelse over Oslofjorden fra Storsand til Drøbak og jobbe knallhardt for å få utbedret veiene.

Vi må legge til rette for flere boligtomter framfor bare hyttetomter. Vi skal bekjempe barnefattigdom, styrke Familiens hus og satse på forebygging framfor reparering.

Venstre har vist i den siste kommunestyreperioden at selv i opposisjon, så har Venstre fått gjennomslag for viktige saker. Det nytter faktisk å stemme Venstre.

I Venstre står vi på og jobber 100% for alle saker 100% av tiden. Du får mye igjen for å stemme inn en Venstrerepresentant i kommunestyret.

Så dersom du er enig med Venstre, så må du stemme Venstre mandag.

Godt valg!

Gunn-Torill Homme Mathisen

Førstekandidat
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**