Venstre på engelsk og arabisk

Venstre i Kristiansand er eneste parti som har oversatt sine brosjyrer til engelsk og arabisk. Partiet gjør det for å tilgjengeliggjøre informasjonen for en stor og viktig gruppe mennesker som tidligere har hatt lav valgdeltakelse. – Dette har vært en enormt positiv opplevelse, og veldig mange sier at de vil bruke stemmeretten i år, sier Solveig Nilsen, leder i Kristainsand Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her kan du lese de arabiske versjonen av Venstres brosjyre, og her kan du lese den engelske versjonen.

Du kan også lese mer om hvorfor Kristiansand Venstre ikke bare deler ut valgmateriale på norsk, på Fædrelandsvennens nettsider, eller i papirutgaven på lørdag.

Solveig Nilsen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Solveig Nilsen er leder i Kristiansand Venstre, og er drivkraften bak partiets ønske om å i større grad tilgjengeliggjøre valgmaterialet ved høstens valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**