“Satsa på människor”

Mange deltok for å vinne sykkel på Venstres siste stand før valget, og deltagerne i konkurransen hadde mange gode forslag til hva Sandefjord Venstre bør arbeide med etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Satsa på människor” var et av innspillene. Det har vi tenkt til, i Venstre setter vi Folk Først. Andre gode forslag var:

Sykkelsti fra Asnes til Vesterøy skole
Satse på idrett
Satse på skole og idrett
Bevare eldre miljøskapende bygninger
Vinne kommunevalget
Bilfri sentrum, ungdommelig by sentrum
Bevare sjøkanten mot videre utbygging
Billigere ungdomsleiligheter i sentrum

Stand

Ta vare på småbedriftene
Hjelp barna som trenger hjelp
Følge opp politikken på ungdom
Å hjelpe dem som trenger hjelp å gjøre så godt de kan
Sørge for et levende by sentrum, både på dagtid, kveld og helg
Flytte Oleon
Lekeplass i byen med hester. Enkelt og greit
Sørge for en god skole for alle, punkt 2 i skolepolitikken er viktigst
Develop some more place, historical and technology advance
By utvikling med fokus på arkitektur, ta vare på vaskeligstilte, grønne lommer i sentrum, gågater, verne friområder
Legge til rette for småbedrifter — mindre byråkrati og papirarbeid
"Bli mindre flinke til økonomistyring" – ta sjanser — ville noe
Rusforebygging, tilbud til ungdom, god omsorg for eldre.
Bedre omsorg for eldre, redusere behandlingskøen, bedre ettervern, rusforebygging
Være motvekt mot høyres skolepolitikk
Psykisk helse og ettervern, ivareta miljøet, god eldreomsorg
Skape et inkluderende sentrum og bygge Bugården Ungdomsskole nå
Skolepolitikk, lærere må få mer tid til undervisning
Bedre kvalitet på barnehage, mer plass for barna

Vi takker for mange gode innspill – og for alle hyggelige samtaler i løpet av valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**