50 folkevalte til Venstre i Agder

God framgang i dei fleste kommunar i Agder. hans Antonsen ordførar i Grimstad, Per Olav Skutle, Lindesnes og Reidar Gausdal, Flekkefjord varaordførarar. Her er oversikten:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hans Antonsen

Hans Antonsen
Foto: Jan Kløvstad

Fylkestingsmedlemer i vest: Anne Margrethe Larsen og Stein Inge Dahn, i aust Øystein Haga og Marianne Sigurdson Lyngvi. Anne Margrethe Larsen og Øystein Haga blir fylkesutvalsmedlemer.
Sirdal: Åse Bente Sinnes
Flekkefjord: Reidar Gausdal (varaordførar), Ingeborg Haughom (formannskapet), Anne Margrethe Larsen, Kjell Peder Nedland, Aksel Børre Nilsen.
Kvinesdal: mangla 4 stemmer på å kome inn i kommunestyret.
Farsund: Ann Karin Fuglestad og Beate Marie Johnsen (formannskapet)
Lyngdal: Torunn Tjomsland
Lindesnes: Per Olav Skutle, Kjell Olsen, Jo Inge Lauen, Jorunn Jakobsen Leland
Mandal: Ingvild Wetrhus Thorsvik og Stein Inge Dahn
Marnardal: Shelley Veelo (formannskapet)
Søgne: Arild E Berge og Tone Pettersen
Songdalen. Jone Nyborg
Vennesla: Oddbjørn Hagen
Kristiansand: Dag Vige, Eva Kvelland, Solveig Nilsen
Bykle: Espen Wolles Mikkelsen (formannskapet)
Valle: Sissel Åkre
Bygland: Torhild Austad
Iveland: Odd Håvard Dahle og Marius Brufjell
Birkenes: kom ikkje inn
Lillesand: Jens Olai Justvik, Petter Nathanel Toldnæs
Grimstad: Hans Antonsen (ordførar), Arnt Gunnar Tønnesen, Anne Mo Grimdalen, Anita Grandemo, Ingrid Hamran, Rolf Hamran, Øystein Haga.
Froland: mangla få stemmer på å kome inn. Førstekandidat Kenneth Stømne nr 5 på slengartoppen i Froland.
Arendal: Jan Kløvstad, Pål Koren Pedersen (formannskapet), Cathrine Høyesen Hall (planutvalet/kommuneplanutvalet)
Tvedestrand: Tor Granerud
Vegårshei: Vi kom ikkje inn, men førstekandidat Ivar Sønstabø var blant dei som fekk mange slengarar.
Gjerstad: Kai Ove Sandåker
Risør: Dag Jørgen Hveem, Maria Aspesæter, Willy Thorsen og Stian Lund (formannskapet).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**