Her den nye gruppa til Larvik Venstre

Hallstein Bast, Jan Villum og Tone M. Anderssen blir faste representanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hallstein Bast - ØP

Foto: Erik Berge, ØP

Jan Villum - ØP

Foto: Erik Berge, ØP

Tone M Anderssen - portrett

Foto: Line Loholt

1. vara blir Tore Fjeldskår. 2.vara: Ingjerd Beate Nyhus Larsen 3. vara Erik Seierstad 4. vara Trygve Storrønningen 5. vara Svein Løsnæs og 6. vara blir Nils Mathisen.

Her ser du resultatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**