Venstres nye bystyregruppe

Kommunevalget gav framgang for Sandefjord Venstre, fra 3,8 % til 4,5 % og fra 1 til 2 representanter i bystyret. Faste representanter i bystyret blir Tor Homleid og Karin Virik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vararepresentanter blir:
1: Christian Wedde
2: Wenche Girlando
3: Dan Syvertsen
4: Sunniva Holmbek
5: Lars Flagstad

Se fullstendig valgresultat
.

Selv om valget gav flere representanter i bystyret, er Sandefjord Venstre fortsatt avhengig av valgteknisk samarbeid med andre partier for å bli representert i formannskap og hovedutvalg (planutvalget, skole- og barnehageutvalget, kultur- og fritidsutvalget samt helse- og sosialutvalget).

Med grunnlag i antall bystyrerepresentanter får Høyre (5), Arbeiderpartiet (2) og Fremskrittspartiet (1) til sammen 8 representanter i hvert av disse utvalgene, mens fordelingen av de tre siste representantene i hvert utvalg avhenger av hvilke partier som samarbeider når bystyret skal sette sammen utvalgene 27. oktober.

En mulighet er at de tre siste plassene går til de tre partiene (Venstre, SV og KrF) som fikk 2 representanter i det nye bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**