Takk for tilliten

Oslo Venstre har fått en oppslutning på 8,2 pst ved bystyrevalget. Nå er også personstemmene talt opp, og med det sammensetningen av bystyregruppen. Tusen takk til velgerne for tilliten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Odd Einar Dørum, Toril Berge og Ola Elvestuen på Oslo Venstres nominasjonsmøte i 2010.

Foto: Kjartan Almenning

Vi skal bruke de neste fire årene på å få gjennomslag for mest mulig venstrepolitikk.

Takk til alle som stemte på oss, takk til alle som bidro som frivillige, som bidro med økonomisk støtte, med kunnskap og tid. Dere har alle en stor del av æren for resultatet.

Venstres bystyregruppe ser etter at personstemmene er talt opp slik ut:
Ola Elvestuen
Odd Einar Dørum
Guro Fjellanger
Toril Berge
Trine Skei Grande

– Jeg er glad for valgresultatet og takker for en uventet tillitserklæring, sier Trine Skei Grande. Hun fikk flest personstemmer av de ikke-kumulerte kandidatene. – Jeg forvalter allerede et folkevalgt tillitsverv på vegne av Oslos befolkning, som jeg skal bruke min tid på de neste to årene.

Trine Skei Grande varsler dermed at hun søker permisjon fra bystyret på grunn av sine verv som stortingsrepresentant og partileder. Det betyr at Espen Ophaug rykker inn på fast plass.

Vararepresentanter:
1. Julianne Ferskaug
2. Terje Bjøro
3. Saynab Mohamud
4. Anders Bergsaker
5. Ingvill Stapnes Elvestad
6. Naomi Ichihara Røkkum
7. Christian Johan Herzog
8. Haakon Peter Riekeles*

*) Riekeles blir vara ved Skei Grandes permisjon.

Ytterligere to kandidater vil bli 2. vara til en av bystyrets komiteer. Disse er:
Kaare R. Norum
Audun Rødningsby

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**