– Vi takker for tilliten!

Valget ble en braksuksess for Råde Venstre med +7,5% og 10,1%. På landsbasis ble det 6,3%, noe som er det beste valgresultatet på 40år. – Dette er utrolig inspirerende, stråler Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng, jeg må få takke velgerne for tilliten og samtidig sende en stor takk til alle våre medlemmer og sympatisører som har delt ut brosjyrer og stått på stand i både solskinn og ruskevær!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Christian Holstad Lilleng

Christian Holstad Lilleng

Råde Venstres kommunestyregruppe blir som følger;
Christian Holstad Lilleng, Elisabeth Krathe Steve og Kjell Andre Holstad Lilleng.

 Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve

Varaer blir;
1.Elin Marie Johannessen, 2.Rune Aae, 3.Mathilde Melkerud, 4.Randi Sundby, 5.Lisa Halvorsrød og 6.Aleksander Markussen Skråning

 Kjell Andre Holstad Aasheim

Kjell Andre Holstad Aasheim

Ikke siden 1971 har Venstre fått et bedre valgresultat på landsbasis. Da fikk partiet 8,5 prosents oppslutning. Ved fylkestingsvalget får Venstre 5,6 prosent (det samme resultatet som i 2007). Etter at 99,9 prosent av stemmene er talt opp har partiet fått 151 157 stemmer. I Råde hadde partiet 5,2% som bestenotering etter gjenoppståelsen i 1999.

Etter forhandlinger med de andre borgerlige partiene har Venstre blitt enige med Høyre og Fremskrittspartiet om at Rene Rafshol fra Høyre blir ordfører, Frederikke Stensrød blir varaordfører og Venstre får plass i Formannskapet. I tillegg får Venstre lederen i Teknisk utvalg, nestlederen i Omsorg og medlem i Oppvekst og kultur. – Forhandlingene var veldig gode og alle partiene var innstilt på å gi og ta. Dette resultatet er alle partiene godt fornøyd med, og jeg føler at vi i Venstre ble hørt. Dette blir veldig spennende – dette har jeg virkelig tro på, avslutter Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**