Venstres nye folkevalgte i Asker

Ingvild Tautra Vevatne, Jørgen Blom og Erling Bergsaker utgjør den nye kommunestyregruppen i Asker. Med seg har de en sterk varagruppe med Ivar J. Knai på topp. Nå starter forhandlinger om posisjoner i Asker. Som fjerde største parti i Asker vil vi kreve innflytelse på vegne av våre velgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Asker kommunestyre
Ingvild Tautra Vevatne, Gulhella
Jørgen Blom, Billingstad
Erling Bergsaker, Hvalstad

Vararepresentanter

Ivar Johannes Knai, Heggedal
Ane Drougge Vassbotn, Heggedal
Marit Meyer, Heggedal
Christian Steenfeldt Foss, Asker
Berit Boman, Asker
Bernt Bucher-Johannessen, Asker

Den 11 oktober er første kommunestyremøte. Da blir det nye kommunestyret konstituert og komiteverv m.m. blir fordelt. Vi har klare krav i forhandlingene, slik at vi får mest mulig gjennomslag for Asker Venstres politikk.
Gruppemøtene til Venstre er åpne for alle medlemmer. Møtene legges ut kontinuerlig under fanen “Medlemsinformasjon”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**