De unge kandidatene fikk mange kummuleringer og slengere i Råde

I forkant av valget gikk Råde Venstre ut med oppfordringen om at også de unge burde få være med å bestemme. Lokallaget stilte med ni personer under 30 år på listen vår, og når “dommen” foreligger sier resultatene at fire av de seks vara’ene til Venstre i kommunestyret i Råde er under 25år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Elin Marie Johannessen (25) 1.vara til kommunestyret i Råde.

Elin Marie Johannessen (25) 1.vara til kommunestyret i Råde.

Elin Marie Johannessen (25år) var kun få personstemmer unna en fast plass i kommunestyret, og ble første vara. Det vil da si at hun helt sikkert vil møte i kommunestyret i løpet av perioden. Elin vil også være involvert i en av de store hovedutvalgene enten som fast medlem eller som vara — den kabalen er ikke lagt ennå.

I tillegg til Elin er ungdommene Mathilde Melkerud (19), Lisa Halvorsrød (19) og Aleksander Markussen Skråning (19) valgt inn på varaplasser til kommunestyret, og vil være ungdommens talerør både innad i Råde Venstre og inn til kommunestyret. De vil, i likhet med Elin, bli involvert i råd og utvalg på ulike nivåer.

Vi gratulerer og oppfordrer alle til å holde oss "gamle" i ørene slik at vi har med ungdommenes innspill i alle samtaler i alle saker — lykke til!

Tilbake til forsiden.

Ps! I tillegg til disse fire unge er de mer “rutinerte” Rune Aae og Randi Sundby Råde Venstres vararepresentanter til kommunestyret. Faste medlemmer i kommunestyret for Venstre er Christian Holstad Lilleng, Elisabeth Krathe Steve og Kjell Andre Holstad Aasheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**