Enighet mellom sentrum og Høyre i Hurum

Monica Vee Bratlie (H) blir ny ordfører og Gunn-Torill Homme Mathisen (V) varaordfører i Hurum. Dette er klart etter at Høyre, Venstre, KrF og Sp har inngått en samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ole Morten Furua Rødby, Gunn-Torill Homme Mathisen, Monica Vee Bratlie og Øyvind Eriksen.

Ole Morten Furua Rødby, Gunn-Torill Homme Mathisen, Monica Vee Bratlie og Øyvind Eriksen.
Foto: Per Eivind Knudsen, Røyken og Hurums avis

– Jeg er utrolig glad og takknemlig for denne tilliten. Det er mange store og viktige oppgaver vi står overfor og jeg er klar til å ta fatt på jobben som ordfører, sier Høyres Monica Vee Bratlie.

Sentrumspartiene og Høyre fikk til sammen støtte fra 55 prosent av velgerne i Hurum, noe som gir et flertall på 16 av 29 representanter i det nye kommunestyret. Partiene vil stille felles liste ved valg av representanter til formannskapet, planutvalget og tjenesteutvalget. Avtalen sikrer sentrumspartiene representasjon i alle utvalgene. Høyre vil få leder og nestleder i planutvalget samt leder i tjenesteutvalget. Nestlederen i tjenesteutvalget vil være fra et av sentrumspartiene.

– Nå starter arbeidet med å endre Hurum. Vi skal satse på en bedre skole og vise næringslivet og innbyggerne at vi mener alvor i vårt felles mål om ny vekst og utvikling over hele kommunen, sier Høyres Monica Vee Bratlie.

Partiene har startet arbeidet med utarbeidelse av en politisk plattform som skal være klar til det konstituerende kommunestyremøtet den 11. oktober.

– Det var viktig for oss å vise velgerne at vi har klart å etablere et bredt samarbeid mellom Høyre og sentrum. Venstre har gjort et godt valg. Den tilliten velgerne har vist oss skal vi forvalte godt, sier Gunn-Torill Homme Mathisen fra Venstre.

– Vi har ønsket oss en ny politisk ledelse i Hurum og er svært glade for å ha bidratt til et bredt samarbeid mellom sentrum og Høyre i Hurum sier Øyvind Eriksen fra KrF.

– Senterpartiet sikres viktig representasjon gjennom dette samarbeidet. Et samlet sentrum som en del av den politiske ledelsen i Hurum er en styrke for kommunen og innbyggerne, sier Ole F. Rødby fra Senterpartiet.

Hurum, 18. september 2011
Hurum Høyre, Hurum Venstre, Hurum Kristelig Folkeparti og Hurum Senterparti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**