Mer demokrati!

Terroren skal møtes med mer demokrati, ble det sagt i hele det politiske miljøet i Norge etter tragedien 22.juli. Da må vi gjøre noe med det. Men hva? Svaret er enkelt: Gi den enkelte velger mer innflytelse ved valget. Ikke bare i kommunevalget, men også fylkestingsvalget og stortingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Emil Pedersen

Foto: Jan Kløvstad

Den forhåndskumulering som partiene foretar, er egentlig med på å gi partiene mer makt på bekostning av velgerne. Det er i dag ikke lov å stryke personer fra lista ved lokalvalg i motsetning til for noen år siden. Det burde være mulig å gi personer tilleggstemmer, finne «slengere» fra andre lister og stryke personer ved ALLE valg. Først da har man kommet nærmere det egentlige folkestyret der folket selv velger de som skal styre. Det er velgerne og ikke partiene som skal velge folkets ledere!Da vil vi også få større interesse for valget og en større valgdeltakelse. Men stemmeretten må også utvides til å omfatte 16-åringene. Skal det bli mer demokrati i Norge, må også ungdom være med. Det vil skjerpe unge menneskers interesse for politikk og gi et bedre helhetlig bilde av hva befolkningen mener. Venstre har i lang tid hatt en generell utvidelse av stemmeretten på sitt program. Nå må resten av det politiske Norge komme etter!

Emil Pedersen
medlem av Venstre
tidligere fylkesleder i Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**