Mer demokrati – ikke mindre demokrati!

Venstre har i siste periode forsøkt å bremse eskalerende gjeld og driftskostnader i Lørenskog kommune. Det var viktig for Lørenskog Venstre å drøfte etter valgnatta hvordan vi kunne føre en ansvarlig økonomisk politikk i de konstellasjonene som forelå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lørenskog Venstre ble forelagt et forslag til samarbeidsavtale med AP, SV og LIV sent fredag kveld. Det var ikke satt noen frist for tilbakemelding på forslaget. Fredag formiddag meldte Venstre til AP at vi kom til å behandle forslaget på møte mandag kl 18, fordi vårt forhandlingsutvalg ikke hadde anledning til å drøfte forslaget før den tid. Vi kunne ikke se at det hadde noen hast med forhandlingene, siden vi om natten fikk melding om at ordfører, varaordfører og flertall var sikret ved inngått avtale mellom AP, SV og LIV. Søndag fikk vi imidlertid beskjed om at denne avtalen utelukket Venstre.

Venstre har i diskusjoner med AP påpekt at det har vært vanskeligere med god økonomistyring fra det øyeblikket LIV har vært med i økonomiplan og budsjettbehandling fordi Liv har hatt et behov for å fremme særinteresser. Venstre har i siste periode vært partiet som har moderert egne krav i størst grad for å unngå høyere gjeld og høyere driftskostnader for kommunen. Derfor var det viktig for oss å drøfte internt, om og hvordan vi kunne oppnå og føre en ansvarlig økonomisk politikk ved samarbeid i konstellasjonen som nå forelå.

Det er beklagelig at Ap trakk sitt forslag til avtale med Venstre før Venstre hadde fått behandlet avtaleforslaget. Det er beklagelig at Ap ikke respekterte at vi hadde behov for å behandle viktige veivalg på grundig og demokratisk vis som vi har kultur for. Det oppleves som uryddig at Ap først uttaler at de ønsker et bredest mulig samarbeid, for deretter å velge å lukke igjen døren så snart de har sikret seg flertall. Slik endte 8 års godt politisk samarbeid.

Venstre vil fortsatt kjempe for god kvalitet på undervisningen til alle pedagoger i skole og barnehage. Venstre skal kjempe gjennom flere sykkelstier til glede for din kropp og for et mer bilfritt nærmiljø. Dette og andre gode Venstre saker skal vi kjempe for fra opposisjon!

Bjørn Ivar Gran
1.kandidat Venstre

Inger Tangen
Lokallagsleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**