Takk for tilliten

Først vil jeg takke velgerne for den økte oppslutning Venstre fikk ved valget. Dette gir både energi og pågangslyst nå når vi står foran fire nye år i kommune styret. Venstre var en av vinnerne ved valget hvor vi økte vår oppslutning og endte opp med en større gruppe i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

Dette på tross av den polariseringen vi ser i politikken, hvor jeg oppfatter at velgerne søker “trygge” valg. Resultatet er at Høyre og Arbeiderpartiet har like mange representanter i kommunestyret og begge er avhengig av FrP og et av de andre partiene for å danne et flertall. Om da ikke Arbeiderpartiet og Høyre sammen danner et flertallsstyre. I skrivende stund vet vi ingenting om utfallet. Det er flere muligheter i denne kabalen, og det blir en spennende tid med samtaler og forhandlinger.

For Venstre sin del vil vi i fokusere på politikken våre velgere ga oss tillit på og uavhengig av om vi blir en del av en styrende koalisjon eller om vi sitter i opposisjon. Vi vil kjempe og arbeide for å sette dagsorden.

Vi gikk til valg med slagordet “folk først”. Dette betyr at vi vil fokusere på innbyggerne og deres behov når hver og en av oss møter kommunen i alle faser av livet. Da er det helt fra barnet ligger i mors liv og blir født, gjennom skolen i møte mellom lærer, elev og foreldre og til vi blir gamle og trenger ulike helsetjenester. På alle disse stadiene og på alle disse møteplassene mellom kommunen ønsker vi at tjenestene skal tilpasset hvert enkelt sitt behov. Men i valgkampen fokuserte vi på tre områder vi ser trenger særlig oppmerksomhet.

Skolen, hvor vi blant annet ønsker mer midler slik at skolene blir bedre i stand til å løse sine oppgaver.

For kollektivtilbudet, kom Venstre i posisjon i fylket og vi har store forhåpninger til at Askøy får et bedre tilbud. Det hjelper nok også at Askøy er godt representert med at koalisjonspartiene er representert med toppkandidater med sin bakgrunn fra øyen.

Og vi vil at Askøy skal bli en rik kommune. En rik kommune slik at vi kan løse våre oppgaver og at den enkelte får gode tjenester til rett tid og på rett sted. Slik at vi klarer å tilrettelegge ut fra den enkeltes behov i alle stadier av livet. En rik kommune slik at kommunal bygningsmasse blir vedlikeholdt og med tilrettelegging for næringslivet slik at flere bedrifter skaper flere arbeidsplasser. Slik at vi klarer å ta vare på mangfoldet i samfunnet.

Jeg gleder meg til dette arbeidet de neste fire år og ser lysegrønt på framtiden.

mvh
Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**