Detaljreguleringsplan for Lindalen godkjent i hovedutvalget

Det positive vedtaket har imidlertid en bakside og det er at plansjef samtidig ikke har utarbeidet og fremlagt utbyggingsavtale for politisk behandling. Skal vi få til en positiv, fremtidsrettet og ønsket samhandling mellom utbyggere og Risør kommune, må det kunne la seg gjøre å samkjøre reguleringsplan og utbyggingsavtale slik at de blir behandlet politisk behandlet samtidig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Enhetsleder Heidi Rødven må få økt fullmakt for å ha totalansvaret for alle utbyggingssaker i Risør mener varaordfører Jan Einar Henriksen

Enhetsleder Heidi Rødven må få økt fullmakt for å ha totalansvaret for alle utbyggingssaker i Risør mener varaordfører Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Slik det nå skjer vil utbggingsplanen medføre ytterligere forsinkelser ved at det først nå skal utarbeides en utbyggingsavtale, og det kan være direkte ødeleggende for alle typer utbygging i Risør. På sikt vil det igjen kunne resultere i at lokale byggmestere ikke tar sjansen på å iverksette og utvikle egne prosjekt, og det vil igjen kunne føre til en uønsket utvikling for lokalt ansatte i næringen.

Det fremstår derfor som rimelig klart at enhetsleder Heidi Rødven i fremtiden MÅ ha alle fullmakter i forbindelse med løpende og fremtidige utbyggngssaker dersom vi skal sikre en smidig saksbehandling mellom Risør kommune og utbyggere sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**