Valgte og vara i Tromsø

Tromsø V beholdt sine to mandater og samarbeider med H og FrP. Her er resultatet etter mandatkåringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tromsø Venstre i kommunestyret 2011-2015:

Kommunestyregruppen:
1. Marie Fangel
– medlem av helse- og omsorgskomiteen
2. Elin Sandvik – medlem av utdanning-, kultur- og idrettskomiteen

Varaer til kommunestyret (i nummerert rekkefølge):
1. Øystein Nilsen – 1. vara til utdanning-, kultur- og idrettskomiteen
2. Nils Arne Johnsen – 2. vara til utdanning-, kultur- og idrettskomiteen
3. Bitten Barman-Jenssen – 1. vara til helse- og omsorgskomiteen
4. Morten Skandfer – 2. vara til helse- og omsorgskomiteen
5. Irene Dahl – 3. vara til helse- og omsorgskomiteen

Jonas Stein er byråd for kultur, næring og idrett, og har fritak fra kommunestyret så lenge han er byråd.

Den fullstendige oversikten over mandater finner du på kommunens sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**