Kongsberg Venstres kandidater

Onsdag 28. september er det konstituerende møte for det nye kommunestyret i Kongsberg. Her er Venstres kandidater for kommunestyret og utvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kommunestyret:
-Øystein Senum
-Ellen Korvald
-Bjørn Flo Knudsen
-Gry Charlotte Ljøterud Andersen
-Arne Henning Rasmussen
-Thor Sundquist

Vara representanter:
1. Ole K Throndsen
2. Gro Erstein Pedersen
3. Frøydis Engebretsen
4. Marit Eek-Jensen
5. Halvor Løwer
6. Mona Lodsby
7. Lars Graaner
8. Odd Kittelsen
9. Morten Aase Løver

Formannskapet:
Øystein Senum
Ellen Korvald

Vararepresentanter:
1. Bjørn Flo Knudsen
2. Gry C. Ljøterud Andersen
3. Arne Henning Rasmussen
4. Thor Halvdan Sundquist

Utvalg for kultur og oppvekst:
Øystein Senum
-Gro Erstein Pedersen

Vararepresentanter:
1. Frøydis Engebretsen
2. Morten Aase Løver
3. Sølvi Flo
4. Bjørn Flo Knudsen

Utvalg for helse og sosialsaker:
Bjørn Flo Knudsen
-Marit Eek-Jensen

Vararepresentanter:
1. Mona Lodsby
2. Thor Halvdan Sundquist
3. Frøydis Engebretsen
4. Halvor Rock Løwer

Utvalg for miljø og utvikling:
Arne Henning Rasmussen
-Camilla Bekkevold

Vararepresentanter:
1. Gry C. Ljøterud Andersen
2. Odd Kittelsen
3. Mona Lodsby
4. Ellen Korvald

Kontrollutvalg:
Øyvind Eek-Jensen

Vararepresentant:
Ole K. Throndsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**