Budsjett 2012: Vil prioritere kollektivtrafikk, frivillighet og skole

— Budsjettforslaget for 2012 innebærer få nye initiativ. Det er derfor behov for tydeligere prioriteringer som setter oss i stand til å møte fremtidens utfordringer. Vi trenger raskere endringer. Mange steiner må snus for å skape rom for nødvendige satsinger, sier Venstres gruppeleder Ola Elvestuen i en kommentar til budsjettforslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

Venstres gruppeleder fremhever spesielt behovet for kjøp av nye stillegående trikker, noe som er nødvendig for å sikre at Oslos innbyggere får et bedre og mer kapasitetssterkt kollektivt transporttilbud. Venstre er imot konkurranseutsetting av drift av trikk og T-bane.

– Venstre er også opptatt av kvaliteten på undervisningen i skolen. Det er avgjørende at driftsrammene i skolen er tilstrekkelig til å sikre at Osloskolen fortsatt skal være landets beste. Det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå dette er gode lærere. sier Elvestuen.

Venstres gruppeleder varsler også fokus på trygghetstiltak. Ordningen med «Oslovakter» må videreføres som et bidrag til trygghet i utsatte områder av byen. Belysningsplanen som bystyret har vedtatt, og som skal bidra til økt oversikt og trygghet i byens gater og byrom, må følges opp med konkrete bevilgninger.

Venstres gruppeleder påpeker ellers at budsjettforslaget ikke prioriterer frivillighet innenfor sosialfeltet. miljø og i kulturlivet. Budsjettet speiler ikke den betydningsfulle innsatsen til ideelle organisasjoner og frivillige som er en del av byens omsorgstilbud. Når det gjelder kulturfeltet er Venstres ambisjon at det er behov for en styrking, ikke en svekkelse.

– Innenfor rusomsorgen er det viktig at lavterskeltilbudene opprettholdes og at rehabiliteringstilbudene styrkes. Mennesker med rusproblemer må få den hjelpen de har krav på raskere enn i dag, sier Elvestuen.

– Venstre erkjenner at kommunens økonomiske situasjon de neste årene vil være utfordrende, blant annet som følge av et svært høyt investeringsnivå med økte finanskostnader som resultat og en kraftig økning i pensjonskostnadene. Samtidig opplever Oslo en kraftig befolkningsvekst som stiller krav om flere skoler, mer kollektivtrafikk og velferdsordninger som sikrer trygghet for folk i alle faser av livet. Investeringer for fremtiden må prioriteres fremfor kortsiktige driftstiltak, sier Elvestuen.

Les mer om byrådets budsjettforslag her:
http://www.budsjett.oslo.kommune.no/byradets_budsjettforslag/

Medieopslag om budsjettet for 2012:
• Bruker høvelen over hele fjøla
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4240476.ece
• Alle må tåle kutt i neste års budsjett
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7810963
• 130 millioner til sykkelveier
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7812101
• Investerer opp til 18 mrd i skolebygg
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7811013
• Vil konkurranseutsette trikk og bane
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7811089
• Hagen garanterer ikke støtte til budsjettet
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7812420
• Venstre vil stanse privat trikk
http://dittoslo.no/nyheter/venstre-vil-stanse-privat-trikk-1.6519808

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**