Ny gatebruksplan vedtatt

Onsdag vedtok Oslo bystyre en ny plan for gatebruken i Oslo sentrum. Venstres Odd Einar Dørum er fornøyd med viktige Venstre-seire i den nye planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Radisson SAS Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30 i Oslo.

Her er noen av hovedpunktene i bystyret vedtak om gatebruksplanen:

Fjordtrikk og ny trikkering
• Nordre trikkestreng (Tullins gate — Kristian Augusts gate — Grensen og med forgreninger
hhv. til Storgata og Biskop Gunnerus’ gate — Schweigaards gate)
• Midtre trikkestreng (Henrik Ibsens gate — Stortingsgata — Prinsens gate — Dronning
Eufemias gate/Bjørvika)
• Søndre trikkestreng/Fjordtrikken (Dokkveien — Rådhusplassen — Akershusstranda —
Vippetangen — Dronning Eufemias gate/Bjørvika)
• Det skal vurderes en ny forbindelse i Frederiks gate mellom Tullinløkka og Nationaltheatret. Dermed får Oslo en trikkering som kobler sammen trikkenettet i sentrum.

Kollektivgater
• Prinsens gate etableres som en ren trikkegate med toveistrafikk og etablering av
dobbeltspor. Det legges videre til grunn etablering av to stoppesteder for trikken i hhv. nedre
og øvre del.
• Tollbugata etableres som en ren kollektivgate reservert for toveis busstrafikk gjennom
sentrum.

Sykkel
• Sykkeltraseer i sentrum oppmerkes med egen farge på veidekket og tydelig skilting.
• Det etableres følgende hovedtraseer for sykkel i nord/sør-retning:
Trase 1: Ankerbrua — Torggata — Kirkegata
Trase 2: Ullevålsveien — St. Olavs plass — Universitetsgata — Roald Amundsens gate — Fridtjof Nansens plass — Rådhusgata
Trase 3: Uelands gate — Maridalsveien — Møllergata — Kongens gate — Vippetangen
• Det etableres en egen sykkeltrase fra enden av Skippergata og bort til Grønlandsleiret og
Schweigaardsgate.
• Det etableres følgende hovedtraséer for sykkel i øst/vest-retning:
Trase 1: Wergelandsveien — Kristian IVs gate — Grensen — Kirkeristen
Trase 2: Munkedamsveien — Rådhusgata — Bjørvika
• Det åpnes for forsøk med sykling mot enveiskjøring, bl.a. i Skippergata.

Gågater
Gågatenettet i Oslo sentrum utvides med følgende gater/strekninger:
• Olav Vs gate mellom Klingenberggaten og Stortingsgaten 19
• Øvre Slottsgate mellom Prinsens gate og Kristiania torg
• Universitetsgaten mellom Karl Johans gate og Kristian IVs gate
• Torggata fra Hausmannsgate til Youngstorget
• Grønlandsleiret fra Brugata via Grønland torg til Tøyenbekken, med god sykkelframkommelighet
• Ruseløkkveien mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate

Torggata
• Torggata stenges permanent mellom Hausmannsgate og Hammersborggata i tillegg til strekningen mellom Hammersborggata og Youngs gate ved Youngstorget.
• Torggata mellom Hausmannsgate og Youngstorget tilrettelegges for gående og syklende og gis en praktisk og estetisk oppgradering. Hammersborggata over Vaterlandtunnelen tillates fortsatt benyttet til biltrafikk.
• Byrådet fremmer innen utgangen av 4. kvartal 2011 egen sak om omregulering av Torggata til gågate med sykkeltrasé på strekningene Hausmannsgate — Hammersborggata og Hammersborggata — Youngs gate.

Fridtjof Nansens plass
• Byrådet bes fremme egen sak om oppgradering av Fridtjof Nansens plass. Eventuelle
endringer i kjøremønster vurderes i en slik sak.

Parkering
• Det etableres et kommunalt parkeringsorgan.
• Det nye organet får i oppdrag å vurdere etablering av nye underjordiske parkeringshus i sentrum.
• Antallet gateparkeringsplasser i sentrum reduseres til fordel for parkering i p-hus under bakken.
• Byrådet bes i forbindelse med omgjøring og oppgradering av gater fjerne gateparkeringsplasser i tråd med vedtak i tidligere gatebruksplaner.
• Det etableres egne vareleveringspunkter/laste- og losseplasser i sentrum kun tillatt for varebiler plassert i kort og hensiktsmessig avstand fra nærliggende butikker.

Sentrumsutvalg
• Det opprettes et sentrumsutvalg med representanter for beboere, gårdeiere, kommunale etater, næringslivet og politiet for å drøfte oppgaver i tilknytning til sentrumssonen.

Miljø
• Byrådet bes i samarbeid med Ruter avklare fremdrift for overgang til klimanøytrale drivstoffkilder, slik bystyret tidligere har vedtatt.
• Byrådet bes i samarbeid med relevante offentlige og private aktører avklare muligheter og handlingsrom knyttet til å etablere incentivbasert politikk som legger til rette for en høyest mulig overgang til bruk av klimanøytrale kjøretøyer i sentrumssonen.
• Innen 2014 skal minst 50 % av alle gateparkeringsplasser i sentrum være ladestasjoner for elektriske biler og ladbare hybridbiler.

Aftenpostens omtale av bystyrets vedtak:
http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article608107.ece

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**