Oslo skal feire 700 år som hovedstad

Kjell Veivåg fikk i sitt siste bystyremøte som representant for Venstre vedtatt et forslag om at Oslo skal feire 700 år som hovedstad i 2014. Les hans innlegg i bystyredebatten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fra ruinparken i Gamlebyen

Fra ruinparken i Gamlebyen

.

Ordfører

"Oslo er i vekst". Det er en av de setningene som oftest blir brukt her i bystyret. Og, ordfører, noe av det som er viktig for en by som vokser i det tempo som Oslo gjør, er å formidle sin historie til innbyggerne. I de 11 årene som er gått siden 1000-årsjubilet, har Oslo vært gjennom større forandringer enn vi kanskje til daglig tenker over. Det er ikke bare slik at vi har fått et stort antall nye innbyggere, men vi er også for alvor blitt en flerkulturell by. Det er knapt en hovedstad i Europa som har hatt en tilsvarende utvikling når det gjelder sammensetning av befolkningen. Dessuten er vi i ferd med å bygge en helt ny bydel i Bjørvika, som skal integreres med Middelalderbyen, og der både Håkon V, som altså sørget for at Oslo ble landets hovedstad, og han dronning Eufemia, gir navn til de største og mest sentrale gatene.

I dette perspektivet, gir 700-årsjubileet en fantastisk mulighet til å fortelle den ytterst spennende og dramatiske delen av vår historie som handler om at Norge blir en nasjon og Oslo blir landets ledende by.

Ordfører: Jeg skal ikke fordype meg i historien her og nå. Begrunnelsen for jubileet finnes i selve forslaget og i komiteens innstilling. Jeg skal nøye meg med å understreke at et slikt jubileum gir et uttall med muligheter til å fornye og ruste opp Middelalderbyen og områdene omkring. Jeg minner om at bystyret enstemmig har vedtatt å retablere Oslo torg. Å få realisert dette prosjektet til 2014, vil være en utrolig bra jubileumsgave til byen. Mange mener også at Oslo, som så mange andre steder rundt om i landet, burde hatt et årlig, historisk spel. Det kan komme i 2014 og bli et spennende bidrag til byens kulturliv. I komiteens innstilling, er det antydet at Henrik Ibsen allerede har gitt oss manuskriptet til et slikt spel, i sitt verk "Kongsemnene"

Men dette og mye mer kan byrådet og kulturetaten finne ut av. Jeg registrerer at Frp, i hvert fall i komiteen, mener at Oslo ikke bør markere sjubileet og at Rødt er opptatt av at det ikke må koste noe særlig. Jeg ser også at ordføreren i sin innstilling har presisert at markeringen skal begrenses til Middelalderbyen. Det kunne være fristene å antyde at hadde ikke Håkon V tatt de beslutningene som han gjorde, er det slett ikke sikkert at Oslo hadde vært landets hovedstad i 1814. Men la nå det ligge. Formålet med dette forslaget har ikke først og fremst vært ønske om en storstilt feiring, men at vi skal ta vare på byens historie og å formidle den til nye generasjoner. Det viktige i dag er derfor at bystyret vedtar å markere 700-års jubileet for Oslo som landets hovedstad. At vi gjør et slikt vedtak, er i seg selv en begivenhet. Jeg tror nemlig at bystyret aldri tidligere har ytret seg om dette spørsmålet.
Så er det slik, ordfører, at i middelalderens Oslo benyttet folk gjerne de anledninger som gav seg, til å lage en ordenlig fest. Det synes jeg også at vi bør gjøre — og det tror jeg også at vi kommer til å gjøre.

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**