Storsatsing på visuell kunst vedtatt

– Det vi gjør i dag er faktisk å legge et nytt fundament for Oslos kommunes kunstpolitikk, sa Kjell Veivåg da bystyret vedtok en ny strategi for visuell kunst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet, som bystyret vedtok onsdag, har sitt utgangspunkt i et privat forslag som Kjell Veivåg og Ståle Sørensen la frem i 2008. Vedtaket innebærer at det opprettes et kommunalt kunstfond som i løpet av noen år kommer til å forvalte flere hundre millioner. Samtidig skal det lages et helt nytt regelverk for visuell kunst i Oslo.

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

– Vi har hatt gleden av å se Oslo utvikle seg til en kulturby vi knapt kunne drømme om for 10 år siden. Med dagens vedtak tar vi flere steg i retning av å gjøre Oslo til en by der visuell kunst i økende grad skal være med å prege byrommet. Det vil gjøre Oslo til en vakrere by, og jeg er ikke i tvil om at det også vil styrke vår posisjon som attraktiv by for internasjonal næringsetablering, sier Kjell Veivåg.

Han understreker at et godt bymiljø med velfungerende offentlige byrom forutsetter en helhetlig tenkning når det gjelder kunst og kultur, arkitektur og infrastruktur, og i tillegg et nært samspill mellom offentlig og privat sektor.

– I dag gir bystyret et klart politisk signal om at visuell kunst skal ha en integrert plass i byutviklingen. Samtidig skal kunstfondet også kunne brukes til opprustning av eksisterende torg og plasser, gjerne ute i bydelene og det skal settes av midler til å ivareta de 60 000 kunstverkene som Oslo allerede eier, sier Veivåg.

Positive kunstnere
– Denne saken er for øvrig en formidabel invitasjon til byens kunstnere om samarbeid og jeg er glad for at alle kunstnerorganisasjonene har reagert positivt og konstruktiv på forslaget. Samtidig er det slik at skal kunstnerne kunne gi sitt bidrag, må de ha gode og rimelig forutsigbare arbeidsvilkår. Kunstbyen Oslo kan bare utvikles i samarbeid med byens kunstnere. Det må ikke bare uttrykkes i ord, men også i handling, avslutter Kjell Veivåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**