Utrolig debatt om maling av Risør Kirke

Risør bystyre vedtok enstemmig å bevilge midler til maling av Risør kirke, og bakgrunn var at kommunen skulle få refundert merverdiavgiften. det hører med til historien at formannskapet mente Risør kirke hadde behov for maling. Og som tenkt så gjort – kirken ble malt i forkant av årets kammermusikkfest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør kirke ble nymalt på forsommeren 2011

Risør kirke ble nymalt på forsommeren 2011
Foto: Jan Einar Henriksen

Da Risør kommune ikke står som eier av Risør kirke får kommunen heller ikke refundert mva for malerarbeidene. derfor fremmet rådmannen og formannskapet forslag om å bevilge midler til dekning av malerkostnadene til det felles krikelige rådet som dermed ville kunne få mva refundert og Risør kommune en besparelse.

Etter en runde med utsettelsesforslag og mye att og fram om kirkene i Risør står nevnt på kommunens hjemmeside eller ikke endte det hele med et enstemmig vedtak av formannskapets forslag til vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**