Venstre nord i Tromsø i dag

31 folkevalgte og medlemmer fra Venstre i Finnmark, Troms og nordre Nordland har vært i Tromsø for høstens lokalpolitiske nettverksamling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innledere var

Thomas Hansen

Thomas Havro Hansen (VHO),

Berit Woie Berg på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Berit Woie Berg, sentralstyret (tidl ordfører i Steigen) og fylkesleder i Troms, Roar Sollied.

Samlingen varte fra 11:00 til 18:00 og hadde 5 deltakere fra Finnmark, 15 fra Troms og 11 fra nordre Nordland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**