Ungdom og frivillige fortjener bedre

I dagens planutvalg, og bystyret neste uke, er Dovre-planen oppe til behandling. Denne legger føringer for hvor ungdomsklubben (Cafe Huset), kulturskolen, Husflidlaget og lag/foreninger skal holde hus. Vi mener at det er på tide å være forutsigbare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Byens ungdom har vært lenge nok i lokalene på Huset, og det er lite egnet for dagens bruk. Huset ligger midt i byen i umiddelbar nærhet til skjenkesteder, Huset har hatt problemer med rotter og mange ungdommer ønsker et bedre tilbud på Gamle Møglestu gård.

Gamle Møglestu gård

Gamle Møglestu gård

Vi mener at det er galt å båndlegge verdifulle arealer på Dovre som heller burde benyttes til helse- og omsorgsformål. Kulturskolen og Husflidlaget har allerede gode og egnede lokaler på Møglestu, og flere lag og foreninger ønsker seg dit.

Vi kan fortsette å snakke om nye lokaliteter og eventualiteter i framtida, men ungdommen, Kulturskolen, Husflidlaget og lag og foreninger fortjener å ha forutsigbare rammer. De fortjener å vite hvor vi ønsker å ha dem.

Mye kan sies om økonomiske konsekvenser av å velge det ene eller andre. Både Dovre og Gamle Møglestu er kostbare. Nå er det på tide å børste støv av planene om å vitalisere Gamle Møglestu gård som et kraftsenter for ungdom, for kultur og for frivillighet.

På denne bakgrunnen fremmer vi følgende forslag i planutvalget og bystyret:

Forslag, Toldnæs (V):
Kulturskolen, Husflidlaget, lag og foreninger og ungdomsklubben tas ut av planen. Disse bør ha lokaler på Gamle Møglestu. Planen oppdateres ihht. dette vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**