Over bekken etter vann?

I dagens Rha har avisen et førstesideoppslag som representerer samferdselsmessig revolusjonerende nytenkning. Hurum Venstre har allerede over lengre tid forsøkt å få til en kollektiv politisk oppslutning om nettopp å integrere Oslofjorden som et effektivt element i en trafikkløsning mellom Hurum/Røyken og Osloregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Hurtigbåt

Foto: privat

Det er derfor gledelig at flere nå tar initiativ for å finne et langt bedre tilbud enn det som er tilbudet i dag. Så vidt jeg kan forstå er nå også Ruter med på å bringe diskusjonen om et bedret trafikktilbud ut av dødvannet. Kjempebra!

Den 20. september fant det sted et møte mellom Hurum Venstre og Buskerud Kollektivtrafikk for å diskutere gjenopprettelsen av fergeforbindelsen Storsand — Drøbak. Møtet ble et svært informasjonsrikt og nyttig møte hvor hele det aktuelle kollektive trafikktilbud ble diskutert og debattert. Fra Venstres side tok Geir Stave spesielt opp et dekkende hurtigbåttilbud.

I den forbindelse kom direktør Henry Gaarde inn på et forhold som burde være av interesse i ved en hurtigbåtløsning. For at et slikt tilbud skal være funksjonelt er man avhengig åpent vann. I den forbindelse henviste han til ganske omfattende landligge for det nåværende hurtigbåttilbud ved selv beskjeden isdannelse i Oslofjorden. Dette er "haken" ved en slik løsning.

Det ligger i Hurum Venstres politiske profil å være alternativt løsningsorientert. I den forbindelse påkalte det interesse da det ble påpekt at det i rushtiden går direktebuss fra Drøbak til Oslo hvert 10. ende minutt. I den forbindelse kan igjen et passasjerfergetilbud som mater et slikt opplegg fra Hurum/Røyken-siden være et svært interessant tilbud når det gjelder arbeidsreiser inn til Oslo-området og som kan settes i verk praktisk talt "over natta".

På den måten vil man løse et sterkt følt problem for arbeidspendlingen mot Oslo i de to berørte kommuner, samtidig som man kan arbeide videre med et hurtigbåtopplegg.

Arvid Skage

Foto: Privat

Arvid Skage
Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums avis 13.10.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**