Asker Venstre er godt fornøyd med nye posisjoner

Askers nye kommunestyre hadde i kveld sitt første konstituerende møte. Det ble gjennomført valg av ordfører, varaordfører og medlemmer og varamedlemmer til underkomiteer. Venstre har fått fast representant i formannskapet, bygningsrådet og oppvekstkomiteen. Vi har også fått varaplass i kontrollutvalget, komite for teknisk, kultur og fritid og komite helse og omsorg. Senere i høst skal kommunestyret fordele plasser i andre råd, styrer og utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Asker kommunestyre
Ingvild Tautra Vevatne, Gulhella
Jørgen Blom, Billingstad
Erling Bergsaker, Hvalstad

Vararepresentanter
1. vara: Ivar Johannes Knai, Heggedal
2. vara: Ane Drougge Vassbotn, Heggedal
3. vara: Marit Meyer, Heggedal
4. vara: Christian Steenfeldt Foss, Asker
5. vara: Berit Boman, Asker
6. vara: Bernt Bucher-Johannessen, Asker

Formannskapet:
Kommunestyrerepresentant Ingvild Tautra Vevatne
1. Vara: Kommunestyrerepresentant Jørgen Blom
2. Vara: Erling Bergsaker

Bygningsrådet:
Kommunestyrerepresentant Erling Bergsaker
2. vara: Ivar J. Knai
3. Vara: Berit Boman

Komite for oppvekst:
Kommunestyrerepresentant Jørgen Blom
1. vara: Ane Drougge Vassbotn.
2. vara: Marit Meyer
3. Vara Ivar J. Knai

Komite for teknisk, kultur og fritid:
1. vara: Ivar J. Knai (vara for Askers grønne venner – valgteknisk samarbeid)

Komite helse og omsorg:
2. vara: Christian Steenfeldt-Foss (vara for Pensjonistpartiet – valgteknisk samarbeid)

Kontrollutvalget:
1. Vara: Jan Erik Wilhelmsen (vara for Askers grønne venner – valgteknisk samarbeid)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – Fylkesmøte:
Ingvild Tautra Vevatne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**