Venstres utvalgsmedlemmer 2011-2015

Kommunestyret hadde sitt konstituerende møte 10. oktober 2011. Følgende utvalgsmedlemmer ble valgt fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valgkamp på Drøbak Torg

Foto: Ivar Ruud Eide

Formannskap
Medlem: Erik Lundeby 1. Vara Line Stokholm 2. VaraTerje Johansen 3. Vara Anne-Lisbeth Simonsen

Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker
Medlem: Nicolay Corneliussen 1. Vara Elin Godager Aasen 2. Vara Gjermund Stormoen 3. Vara Karianne Fiksdal Pedersen

Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, forholdstallsvalg
Medlem: Anne-Lisbeth Simonsen 1. Vara Anne Wold 2. Vara Martin Furru Vold 3. Vara Stine Dyste Bjelland

Kontrollutvalget
Medlem: Helge G. Simonsen Varamedlem: Jorunn Holter

Administrasjonsutvalget
Medlem: Erik Lundeby 1.vara Line Stokholm, 2. Vara Terje Johansen

Valgkomiteen
Erik Lundeby blir medlem av valgkomiteen.

Erik Lundeby fortsetter som gruppeleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**