Lokalpolitisk nettverk i Drammen 22. oktober

Lokalpolitisk nettverk er Venstres nettverkssamling for folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Nettverket samles minst én gang årlig i 10 regionale møter i hele landet. Neste møte er 22.oktober 2011. Vi begynner kl. 11 og avslutter senest kl. 17.30. Lunsj kl. 12.00. Sett av datoen nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Formålet med Lokalpolitisk nettverk er å bl.a. å sikre at Venstres egne folk er trygge på vår egen politikk og mer synlige i media og lokalmiljøet, samt å sikre en bevisst strategi bak det daglige arbeidet i lokallaget, i kommunestyret, og i valgkampen.

Love Liberals

Foto: Stange Venstre

Høsten 2011: Folkevalgt – på Venstre-måten
Tidligere stod partiene selv for opplæringen av sine folkevalgte. Av ulike årsaker valgte Stortinget å kanalisere dette opplæringsarbeidet (og de økonomiske midlene som hører til) inn i Kommunenes Sentralforbund. Resultatet er en enhetlig opplæring – men et tap for partienes særpreg.

På denne samlingen vil Venstres folkevalgte få opplæring i folkevalgtarbeid på Venstre-måten. Venstre-folkevalgte er ikke byråkrater som forvalter administrasjonens interesser, men kritiske og konstruktive ombud på vegne av sine velgere. Samlingen vil også være nyttig for de som ikke ble folkevalgt i denne runden, og for tillitsvalgte i lokallag som er apparat rundt sine folkevalgte.

Program og presentasjoner
Program legges ut på denne siden så snart det er klart.

All intern informasjon, presentasjoner og notater legges etter møtet ut på Venstres interne nettverk Venstre Pluss. Der er det en egen mappe som heter "Lokalpolitisk nettverk" under mappen "Organisasjon". Ta kontakt med [email protected] om du ikke har tilgang.

Region Telemark, Vestfold og Buskerud
Møtested:
Tid: Lørdag 22. oktober

Påmelding til [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**